Uprawnienia Safe Work Team

Good health is good business

Uprawnienia Safe Work Team

 • Dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich na kierunku administracja publiczna w gospodarce – Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
 • Dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku administracja – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarzadzanie BHP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Prawo pracy – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie sprzedażą – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu na temat: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18001:2004.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla wykładowców i instruktorów – Studium Kształcenia kadr SKK Sp. z o.o. Warszawa.
 • Certyfikat ukończenia kursu Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (Emergency First Response Instructor EFRI).
 • Zaświadczenie uprawniające do przeprowadzania czynności serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia dla Społecznych Inspektów Pracy.
 • Zaświadczenie o ukończeniu seminarium Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP zgodnie z normą PN-N-18001:2004 – Tarbonus Sp. z o.o. Tarnobrzeg.
 • Stopień górniczy – inżynier górniczy III stopnia.
 • Certyfikat uczestnictwa w Kongresie Pożarnictwa – Poznań.
 • Świadectwa kwalifikacyjne nr D2/178/156/15 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru Grupa 2 – Komisja Kwalifikacyjna przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków Oddział w Bydgoszczy.
 • Świadectwo kwalifikacyjne D nr 051/D/562/2015 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru Grupa 3 – Komisja Kwalifikacyjna przy Oddziale SIMP w Olsztynie.
 • Zaświadczenie o spełnieniu wymagań do wykonywania czynności dozoru ruchu w specjalności BHP w zakładzie górniczym prowadzącym bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze – gaz ziemny – PGNiG S.A. Warszawa.
 • Zaświadczenie o spełnieniu wymagań do wykonywania czynności dozoru ruchu w specjalności BHP w zakładzie górniczym prowadzącym wydobycie otworami wiertniczymi soli kamiennej – PGNiG S.A. Warszawa.