• background
  Safe Work Team
  Good health is good business
 • background
  Safe Work Team
  Good health is good business
 • background
  Safe Work Team
  Good health is good business
Firma Safe Work Team jest nową firmą na rynku. Nie zmienia to jednak faktu, że posiadamy doświadczenie w problematyce bhp i p.poż. Od dawna wykonujemy prace na stanowiskach specjalistów ds. bhp i p.poż., m.in. w zakładzie górniczym, gdzie bezpieczeństwo pracy jest szczególnie wymagane i dokładnie egzekwowane. Gruntowne wykształcenie, wiedza teoretyczna poparta doświadczeniem, praktyką - gwarantuje profesjonalizm. Nie bez znaczenia są też konkurencyjne ceny naszych usług.

Sprawdź nas!

Safe Work Team

W zawartym w Kodeksie pracy zbiorze podstawowych obowiązków pracodawcy, na poczesnym miejscu znajdujemy następujący zapis:

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Safe Work Team

Pracodawcy mają obowiązek w szczególności:

 • Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej wykonywania;
 • Zapewniać przestrzeganie w firmie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
 • Zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy (takie jak np. PIP i PIS);
 • Zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
img